WHY QUANTUMIN PLUS?

Ang Quantumin plus ay walang tinatawag na OVERDOSE o nasobrahan sa gamot sapagkat ito
ay kasama sa natural medicine at compatible sa human tissue. Ito rin ay pwedeng
gamitin ng kahit sino tulad ng sanggol o buntis. Ang nakasulat sa baba ay ang
suggested use:
• Para sa pang araw-araw / food supplement / energizer / alkalanizer:
3 - 5 drops every glass of water (8-10 glasses of water a day)
• Para sa HIGH BLOOD ( for High blood)
5 patak sa ilalam ng dila
( Drops directly into under the tongue “ sub-lingual”)
5 patak sa bumbunan
( 5 Drops on the in the head “fontanel”)
10-20 patak sa inuming tubig.
Ulitin kada 10 minutes hangang bumaba ang BP
( 10-20 drops into a glass of drinking water repeat every at least 10 minutes until BP
gets low)
• Para sa pananakit ng parte ng katawan ( Pain on body parts )
Haplusan ng 2-3 beses maghapon o mas malimit hangang mawala ang sakit
(apply 2-3 times a day or more to any area affected until pain ceases)
• Para sa stroke patients ( for stroke patients)
5 patak sa tapat ng bumbunan, 2-3 beses maghapon
( 5 drops on the head “ fontanel” 2-3 x a day)
10-20 patak sa inuming tubig 8-10 times maghapon
3 patak sa dila2-3 beses maghapon kung apektado ang pagsasalita
Ihaplos sa apektadong parti ng katawan 2-3 beses maghapon
• Para sa sugat at ibang sakit sa balat ( for wounds and other skin diseases )
Linisin tapos patakan ang apektadong parte 2-3 beses maghapon
• Para sa ibang sakit: (for other diseases)
10 patak sa isang basong tubig bawat pag-inom 8-10 times sa maghapon
10 drops to every glass of water that you will drink 8-10 times a day
• Mas mainam rin na every time na iinom ka ng tubig lalagyan mo ng 5-10 drops every
glass of water.
1. It will make the water alkaline, which means when you alkalinize your body, mawawala ang mga sanhi or pinagmumulan ng karamdaman. Specially if acidic ka.
2. It will energize you and supply you with needed energized oxygen, kaya nakakaramdam ng ginhawa ang mga pagod, puyat, nahihilo, nanghihina, inaataki sa puso, inaataki ng stroke, hinimatay or nawalan ng malay.
3. It will supply the needed nutrients of your body, like energized magnesium & calcium complements each other making your blood vessels flexible that prevent “high blood pressure” and also helps regulates the “heart’s pumping action” and contraction
& relaxing of muscles.
4. It has a nutrient delivery system up to the cellular level, delivers needed nutrients and with the help of fulvic and humic substance, madaling narerepair ang damaged cells.
5. It is a powerful detoxifier of your body up to the cellular level. That's what happened to Vergie when detoxifying her INTERNAL HEMORRHAGE (see video). It also detoxifies your colon, cancer cells, tumors, myoma, cyst, kidney stones, gallbladder stones, fats, cholesterol build up, clogged blood vessels, uric acid build up, toxins, excess sugar, etc.
6. It also repairs damaged cells, like wounds, bruises, dark skin spots, luslos, paralyzed area due to stoke, keloids, eczema, psoriasis and up to cellular level cell repair.
7. Pwede rin gamitin for external use like 3 drops sa bumbunan before going to bed to sleep easily, and 3 drops before going to work or class to think sharp. Pwede rin ipahid sa masakit na body part or namamanhid or pinupulikat.
8. And much much more.